MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


Jarné zarybňovanie 06.04.2013Dňa 16. apríla sa zarybňovalo na našich reviroch nasledovne:


ŠTR Bohatské veľké - 1.500 kg

ŠTR Bohatské malé - revír CHAP - 200 kg

ŠTR Konkol - 1.000 kg

ŠTR Vlkanovo - 500 kg


Celkovo sa nasadilo 3.200 kg kaprov K-3, ďakujeme všetkým našim členom MO SRZ, pomocným hospodárom, členom rybárskej stráže za pomoc pri zarybnení.


Za fotky ďakujeme p. Martinovi Vicianovi


Zarybnenie ŠTR Bohatá - veľké a ŠTR Bohatá - malé - revír CHAP:


          


                  Zarybnenie ŠTR Vlkanovo:        
Zarybnenie ŠTR Konkol: