MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 
Miestny rybársky poriadok


vydaný na zabezpečenie riadneho

rybárskeho práva v rybárskych revíroch

MO SRZ Hurbanovo v súlade so zákonom

č.216/2018 Z.z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky
Platný od 1.januára 2019 do 31.12.2022
2-2990-1-1 ŠTR Bohatá (veľké)         (kaprový-lovný)

Vodná plocha štrkoviska pri obci Hurbanovo-Bohatá - 3,2 ha


2-2989-1-4-ŠTR Bohatá (malé)         (kaprový-CHAP)

Vodná plocha štrkoviska pri obci Hurbanovo-Bohatá - 0,8 ha s režimom "bez privlastnenia si úlovku" 


2-3500-1-1-ŠTR Konkol        (kaprový-lovný)

Vodné plochy štrkovísk pri obci Hurbanovo-Zelený Háj

1. Vodná plocha - 4 ha     

2. Vodná plocha - 1,5 ha


2-3860-1-1-ŠTR Pavlov Dvor        (kaprový-lovný)

Vodná plocha štrkoviska pri obci Hurbanovo, časť Pavlov Dvor - 4,5 ha    


2-2870-1-1-ŠTR Bajč                (kaprový-lovný)

Vodné plochy štrkovísk v obci Bajč:

1. Vodná plocha pri štátnej ceste - 0,5 ha        

2. Vodná plocha pri železničnej stanici - 0,5 ha  


2-3520-1-1-ŠTR Kotelnica č.1        (kaprový-lovný)

Vodná plocha štrkoviska pri majeri Kotelnica - 2 ha 


2-2810-1-1-ŠTR Vlkanovo II                (kaprový-lovný)

1. Vodná plocha pri majeri Vlkanovo II - 5 ha     

2. Vodná plocha pri majeri Góre - 0,5 ha  


2-3350-1-1-ŠTR Imeľ                (kaprový-lovný)

Vodná plocha štrkoviska pri obci Imeľ - 1 ha 


2-1470-1-1-ŠTR Nový Diel        (kaprový-lovný)        

Vodná plocha štrkoviska pri majeri Nový Diel - 4 ha   


2-4221-1-2-ŠTR Vlkanovo I - 

Vodná plocha pri majeri Vlkanovo - 3,5 ha   (kaprový-lovný)


2-2700-1-1-Stará Nitra č.2                (kaprový-lovný)

Povodie Starej Nitry od ústia Žitavy pri Martovciach po cestný most Aňala-Stará Gúta - 12 km    


2-5600-1-1-Žitava č.1                (kaprový-lovný)

Čiastkové povodie Žitavy od ústia pri obci Martovce po železničný most Komárno-Nové Zámky

pri obci Bajč a vodné plochy v obci Martovce - 13,8 km     


2-1000-1-1-Kanál Stará Gúta        (kaprový-lovný)

Kanál od Starej Gúty k cestnému mostu za čerpacou stanicou v obci Martovce po stavidlo - 11 km  


2-1010-1-1-Kanál Vrbová        (kaprový-lovný)

Kanál od cestného mosta v obci Vrbová po predposledný most pred obcou Lándor - 9 km   


2-2680-1-1-Spojovací kanál Martovce        (kaprový-lovný)

Spojovací kanál Martovce od čerpacej stanice v obci Martovce po ústie kanála Vrbová - 1,6 km   


Lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany jednotlivých rýb.


DETSKÉ POVOLENIE

Detské povolenia sú:

kaprové - vzťahujúce sa na revíry v obhospodarovaní našej MO SRZ

kaprové zväzové - vzťahujúce sa na naše revíry a kaprové revíry zahrnuté vo zväzovom povoleníUPOZORNENIE


Povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku spolu maximálne 40ks kapra

rybničného alebo zubáča veľkoústeho, alebo šťuky severnej, alebo sumca veľkého, alebo lieňa sliznatého.


Lovná miera kapra naďalej zostáva 45 cm na všetkých vodách MO SRZ 

Hurbanovo