MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


Dohody s ostanými organizáciami SRZ
Dohody v love rýb s inými organizáciami na rok 2021 ( pre našich členov MO SRZ Hurbanovo)

Revír

Popis revíru

Druh revíru

Dohoda s organizáciou

2-2690 Stará Nitra č. 1

Povodie Starej Nitry od ústia Vážskeho Dunaja pri čerpačke Lándor po ústie Žitavy pri Martovciach. Zimovisko rýb od čerpačky Lándor po sútok Starej Nitry s Vážskym Dunajom od 15.11. do 15.03. Lovná miera: lieň 35 cm;  kapor rybničný 45 cm, amur biely 70 cm

kaprový - lovný 

MO SRZ Komárno

2-5660 Žitava kanál č. 2

Vodná plocha kanála Žitava od ústia potioka Ibolyás po Martovce (vyústenie zo Starej Nitry). Lovná miera:  lieň 35 cm;

 kaprový - lovný

MO SRZ KomárnoDohody v love rýb s inými organizáciami na rok 2021  (pre členov MO SRZ Komárno)

Revír

Popis revíru

Druh revíru

Organizácia

2-2700 Stará Nitra č. 2

Povodie Starej Nitry od ústia Žitavy pri Martovciach po cestný most Aňaly-Stará Gúta. Lovná miera: kapor 45 cm

kaprový - lovný 

MO SRZ Hurbanovo

2-1010 Kanál Vrbová

Kanál od cestného mosta v obci Vrbová o predposledný most pre obcou Lándor. Lovná miera: kapor 45 cm

 kaprový - lovný

MO SRZ Hurbanovo