MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


Jedným z dôsledkov spoločensko-politických zmien po 2.svetovej vojne u nás bol aj fakt, že poľovníctvo a rybárstvo prestali byť iba „panskými zábavkami“, prístupnými iba pre majetnejších, ale že „zľudoveli“, stali sa prístupnými pre široké vrstvy obyvateľstva. Toto sa prejavilo aj v Hurbanove a v okolitých obciach. Rybári z mesta i z okolia boli členmi buď v Komárne alebo v Nových Zámkoch a lovili predovšetkým na vtedy ešte neodrazenej Nitre, Žitave a na vtedy existujúcich štrkoviskách v Bohatej a Zelenom Háji. Tí mobilnejší chodili aj na Virt, na Dunaj či Váh.


Samostatná Miestna organizácia SRZ v Hurbanove bola založená v roku 1980. Prečo sme sa chceli osamostatniť? 

Malo to viacero príčin:

1.      Neustále sa zvyšoval počet záujemcov o športový rybolov.

2.      Vody v Hurbanove, t.j. Bohatá a Zelený Háj neboli prakticky zarybňované.

3.      V dôsledku rozvoja bytovej výstavby a obnovy štátnej cesty Komárno-Nové Zámky v 70. rokoch vznikli nové veľké vodné plochy, vhodné na zarybnenie a výkon rekreačného rybolovu.


Spomedzi rybárov z Hurbanova a okolia sa vytvoril prípravný výbor na založenie samostatnej organizácie. Tento výbor, v ktorom pracovali J.Marci, K.Kollár, Z.Zsigó, Z.Pollák. L.Kečkéš, I.Weiler a ďalší, pracoval veľmi aktívne a napriek odporu MO v Komárne presadil vznik samostatnej MO SRZ v Hurbanove s vyše 300 členmi z Hurbanova a z okolitých obcí Bajč, Pribeta, Dulovce, Svätý Peter, Imeľ, Nesvady a Martovce.


Prvým predsedom sa stal J.Marci, ktorého potom postupne vystriedali P.Takáč, Z.Bachorec, L.Černý. Súčasným predsedom MO SRZ v Hurbanove je Tibor Balla. Kancelária našej MO SRZ bola v začiatkoch „mobilná“, nemali sme pre ňu stále miesto a postupne sídlila na 4 miestach. V roku 1986 sa nám podarilo kúpiť starší rodinný dom na Kostolnej ulici v Hurbanove, ktorý sme si postupne upravovali a v ktorom sídli naša MO SRZ dodnes. 


V súčasnosti má naša miestna organizácia 595 členov, obhospodarujeme Žitavu, Starú Nitru a štrkoviská vo Vlkanove, Kotelnici, Bajči, Pavlovom Dvore, Bohatej, Imeli, Zelenom Háji na Konkoli. Venujeme neustálu pozornosť zarybňovaniu našich revírov. Za 30 rokov existencie našej MO SRZ sme vynaložili na zarybňovanie našich revírov viac ako 150.000,00 €. Budeme v tomto trende pokračovať aj v budúcnosti, aby naši členovia mohli pri holdovaní svojmu koníčku byť čo najviac spokojní a mali čo najviac pekných a príjemných zážitkov na brehoch našich vôd.


Článok napísal dlhoročný predseda MO SRZ Hurbanovo Ladislav Černý.