MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 
Prihlasovanie za nového člena 2021


Záujemca, ktorý sa chce stať členom SRZ sa prihlási osobne a hneď vyplní prihlášku, obdrží školiaci materiál a potom bude pozvaný na skúšky.Rozpis platieb pre členov MO SRZ Hurbanovo - 2021Druh povolenky

Členská známka

Povolenka

Odkup pozemkov

tlačivá

Spolu

Muži, ženy od 18 rokov a dôchodcovia

Miestne

35 €

43 €

5 €

0,50 €

83,50 €

Zväzové

83 €

5 €

1,00 €

124,00 €

Mládež od 15-18 rokov

Študenti od 15-25 rokov 

Miestne

17 €

43 €

5 €

0,50 €

65,50 €

Zväzové

83 €

5 €

1,00 €

106,00 €

Deti od 6 r. - 15 rokov

Miestne

1 €

14 €


0,50 €

15,50 €

Zväzové

24 €


1,00 €

26,00 €


Deti od 3 r. - 6 r.

Miestne

1 €

0 €


0,50 €

1,50 €

Zväzové

 10 €


1,00 €

12,00 €

ZŤP - vozičkári, nevidiaci, členovia na 80 rokov

Miestne

35 €

2 €

    5 €  

0,50 €

42,50 €

Zväzové

42 €

  5 €

 1,00 €

83,00 €Rozpis platieb pre nových členov - 2021Druh povolenky

Členská známka

Povolenka

Zápisné

Odkup pozemkov

tlačivá

Spolu

Muži, ženy od 18 rokov a dôchodcovia

Miestne

35 €

43 €

100 €

5 €

3,10 €

186,60 €

Zväzové

35 €

83 €

100 €

5 €

3,60 €

227,10 €

Mládež od 15-18 rokov

Študenti od 15-25 rokov 

Miestne

17 €

43 €

10 €

5 €

3,10 €

78,60 €

Zväzové

17 €

83 €

10 €

5 €

3,60 €

119,10 €

Deti od 6 r. - 15 rokov

Miestne


14 €

4 €


2,70 €

21,70 €

Zväzové

24 €

4 €


3,20 €

32,20 €

Deti od 3 r. - 6 r.

Miestne


  0 €

4 €


2,70 €

6,70 €

ZŤP - vozičkári, nevidiaci, členovia na 80 rokov

Miestne

35 €

2 €

100 €

    5 €  

3,10 €

145,60 €

Zväzové

35 €

42 €

100 €

 5 €

 3,60 €

186,10 €

Rybársky lístok                  Ročný          -    7,00 

                                        Trojročný     -   17,00 


Rybárske lístky vydáva príslušný obecný úrad v mieste bydliska žiadateľa.

V prípade cudzinca vydáva rybársky lístok obecný úrad v obvode ktorého sa cudzinec zdržuje.

Od poplatku sú oslobodené osoby do 15 rokov. Zdarma rybársky lístok vydá príslušný úrad.

Upozornenie - dieťa nemôže loviť bez platného rybárskeho lístka.
Ostatné poplatky:dospelí

mládež

deti

Brigáda - príspevok za neopracovanú brigádu

20,00 €

0,00 €

0,00 €

Neodovzdaný prehľad o úlovkoch

20,00 €

20,00 €

0,00 €

Prestup z inej organizácie - príspevok na zarybnenie

50,00 €

0,00 €

0,00 €

Nevyplnenie prehľadov - príspevok

  5,00 €

  5,00 €

  0,00 €Hosťovacie povolenie (pre členov SRZ):
dospelí a mládež

deti

denné

10,00 €

  

týždenné

40,00 €

5,00 €