MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


Preteky v love sumca veľkéhoDňa 30.07 - 31.07.2016 sa budú konať na revíri č. 2-3500-1-1 ŠTR Konkol preteky v love sumca veľkého v čase od 17.00 hod do 7.00 hod.


Program pretekov:


1. 17.00 hod zahájenie a žrebovanie lovných miest

2. 17.30 hod príchod na stanovište

3. 18.00 hod - 19.00 hod - lov nástrahových rybiek

4. 19.00 hod - 7.00 hod - preteky

5. Pretekov sa zúčastňujú dvojčlenne družstvá (každý s dvoma prútmi) - možnosť zanášania a zavážania

6. Ukončenie pretekov o 7.00 hod

7. Vyhodnotenie - 7.30 hod


Vstupné: 10,00 hod na osobu


Minimálny počet družstiev je 15. Informácie na telefónnom čísle - 0907490243 (hospodár - p. Kondelčík)


Prihlásiť sa môžete v kancelárii MO SRZ Hurbanovo do 25.07.2016 alebo na telefónnom čísle 0907490243


Preteky sú verejné, konajú sa za každého počasia. Každý pretekár zodpovedá sám za seba.


Lovu Zdar.