MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


Jarné zarybňovanie 13.04.2017Ďna 13.04.2017 sa zarybňovalo na našich revíroch Kaprom rybničným K3 - celkovo 6000 kg.


ŠTR Bohatá (veľké - 2-2990) - 2.500 kg

ŠTR Konkol (2-3500) - 2.000 kg

ŠTR Pavlov Dvor (2-3860) - 700 kg

ŠTR Vlkanovo II. (2-2810) - 600 kg

ŠTR Kotelnica (2-3520) - 200 kg


Video:


Link Youtube:


Youtube_link