MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 

ZOSÚLADENIE SPOLOČNÉHO RYBÁRSKEHO PORIADKU S LEGISLATÍVOU


Vážení rybári a členovia SRZ,


dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v Spoločnom rybárskom poriadku z dôvodu zosúladenia s novou rybárskou legislatívou a na základe spoločných rokovaní SRZ s Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. OZ Bratislava, a to nasledovne:


Lov rýb povolený celoročne s dodržaním času individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb:


2-0480-1-1 Dunaj č. 1

2-0490-1-1 Dunaj č. 2

2-0510-1-1 Dunaj č. 3

2-0520-1-1 Dunaj č. 3 - ľavostranný priesakový kanál VD

2-0540-1-1 Dunaj č. 3 - Materiálová jama B

2-0550-1-1 Dunaj č. 3 - odpadový kanál VD (H)

2-0580-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD

2-0600-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko-Jarovecký

1-0140-1-1 Dunaj č. 4 – Karlovesko - Devínske rameno = celoročný lov platí na Karloveskom ramene

2-0620-1-1 Dunaj č. 4 (H) – Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862 po štátnu hranicu s Rakúskom. Úsek od vyústenia Karloveského ramena po ústie Moravy je hraničná voda


Na rybárskych revíroch č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 - ľavostranný priesakový kanál VD, č. 2-0580-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD a č. 2-0600-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko-Jarovecký platí celoročný zákaz lovu rýb z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah, na základe vyjadrenia SVP, š.p. OZ Bratislava.


Zákaz lovu od 15. marca do 31. mája platí na nasledovných rybárskych revíroch:

1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Rusovecko – Jarovecká sústava ramien

1-0140-1-1 Dunaj č. 4 – Karlovesko - Devínske rameno = zákaz lovu od 15. marca do 31. mája platí na Devínskom ramene

2-0500-1-1 Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia

2-0560-1-1 Dunaj č. 3 – OR horná inundácia

2-0570-1-1 Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia

2-0610-1-1 Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov – Čunovo (loviť ryby z rybárskeho člna na zdrži VD Hrušov-Čunovo je od 1. januára do 31. mája zakázané)

1-0070-1-1 Dunaj č. 3 – OR Biskupické

1-0080-1-1 Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník

1-0090-1-1 Dunaj č. 4 – OR Ovsište


Link na originálny dokument:


Zosúladenie_spoločného_rybárskeho_poriadku_s_legislatívou