MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 

Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadkuVážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,


dovoľujeme si vás informovať o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku a zosúladení s miestnymi rybárskymi poriadku organizačných zložiek SRZ.

Zmeny, opravy a doplnenia sú uvedené Boldom s podčiarknutím, a to nasledovne:


Na nasledovných rybárskych revíroch MO SRZ Dolný Kubín sa mení lovná miera pstruha dúhového na 27 cm.


3-2620-1-1 OR Istebné (str. 96), 3-2710-6-1 Orava č. 1a (str. 54), 3-0400-4-1 Bystrička (str. 120), 3-1300-4-1 Istebnianka (str. 123), 3-1360-4-1  Jasenovský potok (str. 123), 3-1910-4-1 Lehotský potok (str. 125),  3-3080-4-1 Pucov potok (str. 125), 3-6130-4-1 Zázrivka (str. 136), 3-6190-4-1 Žaškovský potok (str. 136).


Na str. 35 sa mení lovná miera:

3-1850-1-1 Kysuca č. 3                                 MO SRZ Čadca                                lovný

Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia rieky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm.


Na str. 41 sa mení popis revíru:

3-5600-1-1 VN Prejta - dolná                         MsO SRZ Dubnica nad Váhom                                 

Vodná plocha nádrže (18 ha) pri obci Prejta. V časti nádrže od hrádze Nosického kanála a v lokalite „pri vagóne“ je CHRO - zimovisko rýb vyznačené tabuľami. Zákaz lovu rýb od 31.10. do 15. 3. . Zákaz vjazdu dvojstopovým vozidlom na pozemky Poľnohospodárskeho družstva Dubnica n/Váhom. Zákaz lovu rýb z mosta!


Do Spoločného rybárskeho poriadku  pre držiteľov Zvláštnych povolení sa dopĺňajú nasledovné rybárske revíry :


1-0010-1-1 Bobrie jazero                MO SRZ Gajary                                        kaprový        

Vodná plocha dvoch jazier - Horné Bobrie jazero (2 ha) v obci Gajary a Dolné Bobrie jazero (2,5ha) v obci Gajary.


3-0560-6-4        Čierny Hron č. 1        MO SRZ Podbrezová                CHAP                lipňový (H)

Čiastkové povodie Čierneho Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po ústie potoka Osrblianka v obci Hronec.


3-1110-6-4        Hron č. 9a                 MsO SRZ Banská Bystrica        CHAP                lipňový (H)        

Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici.


3-1121-6-4        Hron č.10b                MO SRZ Podbrezová                CHAP                lipňový (H)                

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na Chvatimechu po ústie potoka Čachovo, pri poľnohospodárskej škole pod Breznom.


3-1130-6-4        Hron č.11a                MO SRZ Brezno                CHAP                lipňový (H)

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po cestný most na autobusovú a vlakovú stanicu v Brezne, vrátane prítoku Lazná.


3-2260-4-1 Milošovský potok                 MO SRZ Čadca                                 lososový - P

Milošovský potok od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti Čadca – Podzávoz po pramene a priehradné teleso Milošovského rybníka.


3-2290-4-1 Mokráň                         MO SRZ Nová Baňa                                 lososový - P

Mokráň od ústia do Hrona pri obci Rudno nad Hronom po pramene.


3-2320-4-1 Moštenický potok č.1         MsO SRZ Banská Bystrica                                 lososový - P

Čiastkové povodie Moštenického potoka od ústia do Hrona po sútok s Uhliarskym potokom v obci Moštenica.


DOPLNENÝ NOVÝ RYBÁRSKY REVÍR SRZ 

4-4270-1-1 VN Brzotín                         MO SRZ Rožňava                lovný                kaprový

Vodná plocha nádrže (1,5 ha) pri obci Brzotín.Na str. 100 upravujeme informáciu o rybárskom revíri:

 3-4880-1-1 Veterník – Kremnica – uvedený revír nie je revírom SRZ!Zmeny v rybárskych revíroch na str. od 59 -113:

2-1550-1-1 OR Dolnostredské (17 ha)                 MsO SRZ Sereď                                 kaprový

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Dolná Streda. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm.


2-1820-1-1 OR Nedanovce                         MsO SRZ Partizánske                         kaprový - LOVNÝ

 Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Nedanovce.


2-5590-1-1 Zelená Voda                         MO SRZ Nové Mesto n. Váhom                 kaprový 

Vodná plocha štrkovísk pri obciach Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Bohuslavice. Lovná miera: amur 70 cm


3-4100-1-1 Štrkovisko Dubnička                        MsO SRZ Dubnica nad Váhom                                   kaprový

Vodná plocha štrkoviska (35 ha) pri meste Dubnica nad Váhom. V časti nádrže od „Capovej záhrady“ po lesík je CHRO - zimovisko rýb vyznačené tabuľami, na ktorých je vyznačená doba v ktorom platí zákaz lovu rýb. 

UPOZORNENIE: V systéme NATURA 2000 bolo štrkovisko zaradené do Chráneného vtáčieho územia Dubnické štrkovisko. Z tohto dôvodu vstup a lov rýb z ostrovov je zakázaný ako aj zákaz lovu rýb na celom štrkovisku od 15. marca do 31. mája. Zavážanie a zanášanie návnady a nástrahy sa povoľuje od 1. augusta do 31. decembra. 


Na str. 114-149 sa opravuje popis nasledovných rybárskych revírov:


3-0350-4-1 Bystrica                         MsO SRZ Banská Bystrica                                 lososový - P

Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane pravostranného prítoku Harmanec od ústia po pramene.


3-4380-4-1  Tovarský potok                       MsO SRZ Dubnica nad Váhom                                pstruhový

Tovarský potok od ústia do Kalná-OR Dúlov po pramene vrátane prítokov okrem Dúbravského a Strošovského potoka. Dúbravský a Strošovský potok sú chovné!


Na str. 150 – 154 sa vypúšťajú z revírov CHAP nasledovné rybárske revíry: 

2-1820-1-1 OR Nedanovce        kaprový         MO SRZ Partizánske

2-4671-1-1 VN Drženice        kaprový        MsO SRZ Levice

3-3750-4-1 Slatina č. 2                pstruhový        MsO SRZ Zvolen

Uvedené revíry sú lovné!


Vodné nádrže, ktoré sú v roku 2019 vypustené 

revír č. 2-5110-1-1  VN Osuské (MsO SRZ Senica)

revír č. 2-4540-1-1  VN Brestovec (MsO SRZ Senica)

revír č. 2-4560-1-1  VN Brezová (MsO SRZ Senica)

revír č. 2-5200-1-1  VN Radošovce I.  (MsO SRZ Senica)


Na str. 25 sa opravuje popis nasledovných rybárskych revírov:

2-4410-1-1 Váh č.6

Čiastkové povodie Váhu od ústia Ratnovského potoka pri obci Sokolovce po priehradné teleso VN Sĺňava a od krajinského mosta v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. Vážsky kanál od hydrocentrály v Maduniciach po teleso priehrady VN Sĺňava a od sútoku Váhu a Vážskeho kanála v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede.         Úsek od dolnej hrany Krajinského mosta v Piešťanoch po sútok s Biskupickým kanálom predstavuje časť revíru       s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). V úseku pod haťou VN Sĺňava (vyznačenom tabuľami) je CHRO -  platí celoročný zákaz rybolovu. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 50 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, jeseter malý 60 cm, pleskáč vysoký 50 cm, jalec hlavatý 50 cm.


Link na originálny dokument:


Oznamenie_o_odstraneni_nezrovnalosti_v_spolocnom_rybarskom_poriadku