MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 POVOLENKY 2021


Vážení členovia!


Predsedníctvo organizácie vzhľadom na opatrenia Vlády SR v súvislosti s COVID-19, obmedzením pohybu, zákazu vychádzania ako i iných regionálnych opatrení verejného zdravotníctva, rozhodol o postupe pri vydávaní členských známok a povolení na rybolov pre členov organizácie MO SRZ Hurbanovo na rok 2021 nasledovne:


1. Člen, ktorý má záujem o vydanie povolenia na rybolov pre rok 2021, kontaktuje kanceláriu zväzu  e-mailom na  srzhurbanovo@zoznam.sk alebo formou SMS na telefónne číslo 0918 259 755 /len SMS/, do e-mailu, alebo do sms napíše:


svoje meno a priezvisko

dátum narodenia

telefónne číslo

e-mail

adresu trvalého pobytu

a uvedie, že aké povolenie objednáva, to znamená:

M-K /miestna/ alebo ZV-K /zväzová/   

následne svoju členskú knižku a  vyplnený prehľad o úlovkoch z r.2020,  vloží do obálky a na obálku napíše svoje meno a telefónne číslo a obálku pošle poštou na adresu organizácie: Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia, Kostolná 24, 947 01  Hurbanovo.

Dôležité: Je potrebné do obálky vložiť písomný súhlas o navýšení celkovej platby o poplatky pošty a banky 3,50 €.  


 2. Po doručení dokumentov Vám bude cez SMS  alebo mail poslaná presná suma na úhradu a variabilný symbol. Sumu treba poukázať na číslo účtu príjemcu: MO SRZ Hurbanovo: 

SK03 0900 0000 0000 2639 0254

Suma:

Variabilný symbol:


3. Po obdržaní úhrady Vám bude povolenka doručená doporučeným listom do vlastných rúk

 

V prípade ukončenia opatrení v súvislosti s COVID-19 bude predaj povolení opäť umožnený priamo z kancelárie zväzu.

 

V prípade nových záujemcov o členstvo oznamujeme, že prijímania budú prebiehať až

po zrušení mimoriadnych opatrení vlády SR!!!Link na pisomny suhlas:


vzor_pisomny_suhlas


ziadost_o_vydanie_detskeho_povolenia