MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


Jarné zarynenie 2019
Dňa 05.04.2019 sa uskutočnilo jarné zarybnenie našich revírov podľa nasledovného harmonogramu:


1. ŠTR Konkol - K2/K3 - 1.900 kg

2. ŠTR Bohatá - K2/K3 - 2.400 kg

3. ŠTR Vlkanovo II. - K2/K3 - 200 kg

4. ŠTR Pavlov Dvor - K2/K3 - 700 kg

5. ŠTR Imeľ - K2/K3 - 100 kg

5. ŠTR Kotelnica - K2/K3 - 200 kg

6. Martovce - ostatné vodné plochy - K2/K3 - 200 kg

7. ŠTR Bohatá - malé - revír CHAP - K2/K3 - 200 kg - lov rýb je povolený celoročne

8. ŠTR Bajč - K2/K3 - 100 kg


Uvedené revíry sú uzavreté, to znamená, že platí všeobecný lov rýb je zákázaný. Lov rýb bude povolený od 12.05.2019 t.j. nedeľa


Za fotky ďakujeme predsedovi p. Balla Tiborovi.