MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


Pravidlá lovuPred začatím lovu:


- skontrolovať doklady (rybársky lístok, povolenie na rybolov, záznam o dochádzke k vode a úlovkoch)

- skontrolovať povinnú výbavu (meter, podložka, uvoľňovač háčikov a podberák)

- upratať lovné miesto

- do záznamu zapísať dátum a číslo revíru bez možnosti vymazania


Počas lovu:


- privlastňovať si len ryby, ktoré dosahujú najmešiu lovnú mieru

- ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody

- privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb denný lov rýb končí

- pri ulovení a privlastnení kapra, zubáča, šťuky, sumca, lieňa, lososovitých druhov rýb, lipňa, podustvy alebo mreny ihneď zapísať do záznamu              druh, dĺžku a váhu úlovku

- v čase od 22:00 do 4:00 na kaprových vodách osvetliť miesto lovu

- mať pri sebe doklady a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka mestskej polície alebo členovi                      rýbarskej stráže

- umožniť členovi rybárskej stráže prezerať rybárske náradie, úlovky, plavidlá a nádrže na ryby


Po skončení lovu:


- zapísať úlovky ostatných druhov rýb do záznamu

- vyškrtnúť prázdne kolónky v zázname ak si loviaci neprivlastnil žiadnu rybu

- upratať lovné miesto

- odstrániť označenie miesta vnadenia alebo nahadzovania