MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 Rybárske preteky - 1. mája 2019


Miestna organizácia - Slovenský rybársky zväz Hurbanovo Vás srdečne pozýva na tradičné rybárske preteky, ktoré sa budú konať 01. mája 2019 s nasledovným programom:


Rybárske preteky pre dospelých a mládež


Časový program:


5.30 hod         -        6.30 hod         zápisné a losovanie

6.30 hod         -         6.40 hod        zahájenie

6.40 hod        -        6.55 hod        príchod na stanovištia

6.55 hod        -        7.00 hod        predkrmovanie

7.00 hod        -        11.00 hod        začiatok a koniec pretekov

11.00 hod        -        12.00 hod        vyhodnotenie pretekov


Ceny:


Víťaz získa pohár MO-SRZ Hurbanovo


Štartovné:        10,00 €


Výskyt rýb:        kapor, sumec, šťuka, zubáč, karas, pleskáč, amur a ostatné biele ryby


Upozornenie:      preteky sa konaju za každého počasia! Pretekár súťaží na vlastné nebezpečenstvo! Každý rybár je povinný mať u seba podberák!


Po skončení pretekov sa ďalší lov nepovoľuje. Začiatok rybolovnej sezóny na uzavretých vodách sa začína dňom 15. mája 2017 - podľa rybolovného poriadku.


Podmienky súťaže:


1.         6.55 hod - zakrmovanie

2.         7.00 hod - prvý signál - zahájenie pretekov

3.        11.00 hod - druhý signál - ukončenie pretekov

4.          Pretekov sa môže zúčastniť každý člen SRZ s platným povolením na rybolov

5.        Lovenie je povolené len počas pretekov

6.        Loviť možno na plávanú alebo položenú (na ťažko), na jeden prút s dvojnáväzcom s jednoháčikmi

7.        Hodnotia sa úlovky kapra, šťuky, karasa, amúra, sumca a zubáča. Do hodnotenia sa započítavajú.

8.        Pretekár si nemôže privlastniť žiadny úlovok - t.j. systém chyť a pusť!

9.        Lovenie je možné iba v rámci vylosovaného stanovišťa. Zámena vyžrebovaných stanovísť sa zakazuje

10.        Hodnotenie pretekárov podľa úlovkových listov, ktoré vyplní sektorový rozhodca

11.        Stanovištné čísla je každý pretekár povinný doniesť po skončení lovu k stanovišťu losovania

12.         Za nedodržanie uvedených podmienok bude previnilec z pretekov vylúčený!


Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Petrov zdar


Výbor MO-SRZ HurbanovoRybárske preteky pre deti od 6 rokov - 1. mája 2019


Časový harmonogram:


12.30 hod        -        12:40 hod.        zápis a losovanie

12.40 hod        -        12:45 hod.        zahájenie

12.45 hod        -        13.00 hod        príchod na stanovištia

13.00 hod        -        16.00 hod        začiatok a koniec pretekov

16.00 hod        -        16.30 hod        vyhodnotenie úlovkov


Štartovné:        2,00 €


Výskyt rýb:        kapor, sumec, šťuka, zubáč, karas, pleskáč, amur a ostatné biele ryby


Upozornenie:      preteky sa konaju za každého počasia! Pretekár súťaží na vlastné nebezpečenstvo! Každý rybár je povinný mať u seba podberák!


Po skončení pretekov sa ďalší lov nepovoľuje.