MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


Zarybňovanie 2017
Revír

číslo revíru

K1 (kg)

Kr (ks)

Lieň2 (kg)

K2 (kg)

K3 (kg)

Št1 (kg)

Štr (ks)

A1 (kg)

BO1 (ks)

Úh1 (kg)

ŠTR Bohatá

2-2990-1-1100

1.100

2.500

50

ŠTR Konkol

2-3500-1-1
1.000

2.000


ŠTR Pavlov Dvor

2-3860-1-1

700

50

ŠTR Bajč

2-2870-1-1
40ŠTR Kotelnica č. 1

2-3520-1-1


            

20

100

20030ŠTR Vlkanovo II.

2-2810-1-1

600


ŠTR Imeľ

2-3350-1-1
100Spoj. kanál Martovce

2-2680-1-13.000
ŠTR Nový Diel

2-1470-1-1


20.000

Stará Nitra č. 2

2-2700-1-1


40.000

3.0001

Žitava č. 1

2-5600-1-1

100

20.000


100

1.000

1

Kanál Vrbová

2-1010-1-1


20.000

3.000
Kanál Stará Gúta

2-1000-1-11.200
ŠTR Bohatá (CHAP)

2-2989-1-4
250
30ŠTR Vlkanovo I. 

2-4211-1-2
650Spolu


100

100.000

120

3.300

6.000

100

10.200

100

1.000

2