MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


Jarné zarybňovanie 21.03.2012Dňa 21. marca sa zarybňovalo na našich reviroch nasledovne:

ŠTR Konkol - 1.000 kg

ŠTR Bohatá veľké - 1.500 kg

ŠTR Pavlov Dvor - 400 kg

ŠTR Kotelnica - 100 kg


Boli nasadené kapre - K3, sumár 3.000 kg.