MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
  

Meno a priezvisko

Funkcia

Telefónne číslo

Bydlisko

Tibor Balla

Predseda MO

0905 371 705

Hurbanovo

Gabriel Keszeg

Podpredseda MO

0905 605 795

Martovce

Ľudovít Miglec

Tajomník MO

0907 325 380

Hurbanovo

Štefan Kondelčík

Hlavný hospodár

0907 490 243

Martovce

Ondrej Belokostolský

Vedúci rybárskej stráže

0905 720 466

Hurbanovo

Ing. Ľudovít Pastorek

Pokladník

0907 242 989

Hurbanovo

Ing. Martin Vician

Vedúci športového výboru

0918 614 051

Hurbanovo

Ladislav Černý

Predseda KK

0915 486 200

Hurbanovo

Gabriel Szomík

Predseda DK

0907 495 249

Hurbanovo

Zuzana Ďurčovičová

Účtovníčka

0918 259 755

Hurbanovo