MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 
Povolenky na rybolov sa začnú vydávať 2.1.2019


Vybavenie povolenky:


K vybaveniu povolenky je potrebné priniesť so sebou:


1. občiansky preukaz

2. členskú legitimáciu člena SRZ s nalepenou fotografiou, bez nalepenej fotografie v členskej legitimácii Vám povolenie na rybolov vydané nebude

3. študenti potvrdenie o návšteve školy

4. dôchodcovia potvrdenie o poberaní dôchodku

5. invalidní dôchodcovia, ktorí nemajú dôchodkový vek potvrdenie o poberaní dôchodku


Každý člen, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený základnou organizáciou najneskôr do 31. marca bežného roka


Toto sa nevzťahuje na novo prijatých členov.


V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne, t.j. do 31. marca bežného roka, členovi zaniká členstvo v SRZ.


Po tomto termíne musí zaplatiť zápisné ako nový člen.


Prihlasovanie za nového člena


Záujemcu za člena zväzu prijíma výbor základnej organizácie na základe písomnej prihlášky. Členstvo vzniká prijatím výborom, zaplatením zápisného, členského príspevku a absolvovaním školenia a skúšky. Prihlášku môžete získať osobne na Rybárskom dome v Hurbanove v úradných hodinách.


Pozor!


V prípade pri nevyplnení prehľadu úlovkov (sumarizácia) sa bude dotyčnému účtovať príspevok 5,00 eur na zarybnenie.


Za neúčasť brigád v roku 2017 zaplatí člen príspevok na zarybnenie 20,00 eur.


Prestupné z jednej do druhej organizácie je 50,00 eur - príspevok na zarybnenie.


Zápisné pre nových členov je 100,00 eur - príspevok na zarybnenie.