MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 
Brigády Naši rybáriTermíny brígád 2018Termíny brigád:


Jarná brigáda       -     v mesiaci apríl 2018 - 14. apríla, 21. apríla, 28. apríla

                               16. júna 2018 - Bajč - INFO: 0908499762

Jesenná brigáda  -      v mesiaci september 2018 -  22. septembra - Hurbanovo 

                                             24. novembra 2018 - Martovce - INFO: 0905605795

                                             27. októbra 2017 - Bajč - INFO: 0908499762

Naši rybári 2012/2013


takýmto spôsobom si chránime naše životné prostredie v okolí našich revírov. Touto cestou by som chcel požiadať všetkých našich členov, rybárov, aby svoje miesta upratovali, nakoľko budeme nútení pritvrdiť, vďaka našim bordelárom.......


               
Bridága 04. februára 2012


Dňa 04. februára 2012 sa organizovala 1. rybárska brigáda v roku 2012, bola zameraná na čistenie trstiny na veľkom štrkovisku Bohatá. Zúčastnilo sa celkovo 25 členov MO SRZ Hurbanovo v spolupráci s vedením zväzu. Všetkým zučastneným ďakujeme!


               


            
Termíny brigád 2012
Jarná brigáda       -     v mesiaci apríl 2012 - 14. apríla, 21 .apríla, 28. apríla - o 08:00 pred Rybárskym

Jesenná brigáda  -      v mesiaci september 2012 -  22. septembra, 29. septembra o 08:00 pred Rybárskym domomÚčasť na brigáde sa bude zapisovať do členských preukazov!Naši rybári


        
Brigáda január 2011


Dňa 8. januára 2011 sa organizovala 1. rybárska brigáda v roku 2011, bola zameraná na čistenie trstiny na veľkom štrkovisku Bohatá. Zúčastnili sa jej naši členovia MO SRZ Hurbanovo v spolupráci s vedením zväzu. Všetkým zučastneným ďakujeme!


          Brigáda apríl 2011


Na prvej oficiálnej brigáde bolo prvoradým cieľom očistiť bohatskéí veľké štrkovisko. Ďaľším cieľom bolo pripraviť lovné miesta na tradičné rybárske preteky.