MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 
Miestny rybársky poriadok


vydaný na zabezpečenie riadneho

rybárskeho práva v rybárskych revíroch

SRZ MO Hurbanovo v súlade so zákonom

č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších

predpisov a vykonávacej prihlášky č.185/2006 Z.z.
Platný od 1.januára 2018 do 31.12.2020
2-2990-1-1 ŠTR Bohatá (veľké)         (kaprový-lovný)

Vodná plocha štrkoviska pri obci Hurbanovo-Bohatá - 3,2 ha


2-2989-1-4-ŠTR Bohatá (malé)         (kaprový-CHAP)

Vodná plocha štrkoviska pri obci Hurbanovo-Bohatá - 0,8 ha s režimom "bez privlastnenia si úlovku" 


2-3500-1-1-ŠTR Konkol        (kaprový-lovný)

Vodné plochy štrkovísk pri obci Hurbanovo-Zelený Háj

1. Vodná plocha - 4 ha     

2. Vodná plocha - 1,5 ha


2-3860-1-1-ŠTR Pavlov Dvor        (kaprový-lovný)

Vodná plocha štrkoviska pri obci Hurbanovo, časť Pavlov Dvor - 4,5 ha    


2-2870-1-1-ŠTR Bajč                (kaprový-lovný)

Vodné plochy štrkovísk v obci Bajč:

1. Vodná plocha pri štátnej ceste - 0,5 ha        

2. Vodná plocha pri železničnej stanici - 0,5 ha  


2-3520-1-1-ŠTR Kotelnica č.1        (kaprový-lovný)

Vodná plocha štrkoviska pri majeri Kotelnica - 2 ha 


2-2810-1-1-ŠTR Vlkanovo II                (kaprový-lovný)

1. Vodná plocha pri majeri Vlkanovo II - 5 ha     

2. Vodná plocha pri majeri Góre - 0,5 ha  


2-3350-1-1-ŠTR Imeľ                (kaprový-lovný)

Vodná plocha štrkoviska pri obci Imeľ - 1 ha 


2-1470-1-1-ŠTR Nový Diel        (kaprový-lovný)        

Vodná plocha štrkoviska pri majeri Nový Diel - 4 ha   


2-4221-1-2-ŠTR Vlkanovo I - 

Vodná plocha pri majeri Vlkanovo - 3,5 ha   (kaprový-lovný)


Štrkoviská:

V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15.03. do 31.05.

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR č. 8704/2017-4.1 

je na revíroch MO SRZ Hurbanovo v rokoch 2018-2020 udelená výnimka na 

skorší lov kapra rybničného od 15. 05., vrátane ostatných druhov rýb bez stanovenia

času individuálnej ochrany. Výnimka na skorší lov kapra, vrátane ostaných druhov rýb bez stanovenia individuálnej ochrany neplatí pre revír č. 2-4221-1-1 Štrkovisko Vlkanovo I.
2-2700-1-1-Stará Nitra č.2                (kaprový-lovný)

Povodie Starej Nitry od ústia Žitavy pri Martovciach po cestný most Aňala-Stará Gúta - 12 km    


2-5600-1-1-Žitava č.1                (kaprový-lovný)

Čiastkové povodie Žitavy od ústia pri obci Martovce po železničný most Komárno-Nové Zámky

pri obci Bajč a vodné plochy v obci Martovce - 13,8 km     


2-1000-1-1-Kanál Stará Gúta        (kaprový-lovný)

Kanál od Starej Gúty k cestnému mostu za čerpacou stanicou v obci Martovce po stavidlo - 11 km  


2-1010-1-1-Kanál Vrbová        (kaprový-lovný)

Kanál od cestného mosta v obci Vrbová po predposledný most pred obcou Lándor - 9 km   


2-2680-1-1-Spojovací kanál Martovce        (kaprový-lovný)

Spojovací kanál Martovce od čerpacej stanice v obci Martovce po ústie kanála Vrbová - 1,6 km   Tečúce vody:

Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.DETSKÉ POVOLENIE

Detské povolenia sú:

kaprové - vzťahujúce sa na revíry v obhospodarovaní našej MO SRZ

kaprové zväzové - vzťahujúce sa na naše revíry a kaprové revíry zahrnuté vo zväzovom povolení


Rozsah platnosti detského povolenia na kaprové vody MO SRZ sa počas školských prázdnin (júl-august)

bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry v obhospodarovaní RADY SRZ v rozsahu platnosti povolenia

dospelého sprievodcu-držiteľa tohto povolenia, ktorý dieťa pri love sprevádza.UPOZORNENIE


Povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku spolu maximálne 50ks kapra

rybničného alebo zubáča veľkoústeho, alebo šťuky severnej, alebo sumca veľkého, alebo lieňa sliznatého.


Lovná miera kapra naďalej zostáva 45 cm na všetkých vodách MO SRZ 

Hurbanovo