MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 
Prihlasovanie za nového člena 2018


Záujemca, ktorý sa chce stať členom SRZ sa prihlási osobne a hneď vyplní prihlášku, obdrží školiaci materiál a potom bude pozvaný na skúšky.Rozpis platieb pre členov MO-SRZ Hurbanovo - 2018Druh povolenky

Členská známka

Povolenka

Odkup pozemkov

prísp. - sála

tlačivá

Spolu

Muži, ženy od 18 rokov a dôchodcovia

Miestne

27 €

43 €

5 €

0,50 €

0,50 €

76,00 €

Zväzové

27 €

78 €

5 €

0,50 €

1,00 €

111,50 €

Mládež od 15-18 rokov

Študenti od 15-25 rokov 

Miestne

14 €

43 €

5 €

0,50 €

0,50 €

63,00 €

Zväzové

14 €

78 €

5 €

0,50 €

1,00 €

98,50 €

Deti od 6 r. - 15 rokov

Miestne


14 €
14,00 €

Zväzové

24 €
24,00 €

Deti od 3 r. - 6 r.

Miestne


0,00 €

ZŤP - vozičkári, nevidiaci, členovia na 80 rokov

Miestne

27 €

2 €

    5 €  

0,50 €

0,50 €

35,00 €

Zväzové

27 €

37 €

37 €

0,50 €

 1,00 €

70,50 €
Rozpis platieb pre nových členov - 2018Druh povolenky

Členská známka

Povolenka

Zápisné

Odkup pozemkov

prísp. - sála

tlačivá

Spolu

Muži, ženy od 18 rokov a dôchodcovia

Miestne

27 €

43 €

100 €

5 €

0,50 €

0,50 €

179,30 €

Zväzové

27 €

78 €

100 €

5 €

0,50 €

1,00 €

214,80 €

Mládež od 15-18 rokov

Študenti od 15-25 rokov 

Miestne

14 €

43 €

10 €

5 €

0,50 €

0,50 €

76,30 €

Zväzové

14 €

78 €

10 €

5 €

0,50 €

1,00 €

111,80 €

Deti od 6 r. - 15 rokov

Miestne


14 €

5 €
19,40 €

Zväzové

24 €

4 €
29,90 €

Deti od 3 r. - 6 r.

Miestne4 €
5,40 €

ZŤP - vozičkári, nevidiaci, členovia na 80 rokov

Miestne

27 €

2 €

100 €

    5 €  

0,50 €

0,50 €

138,30 €

Zväzové

27 €

37 €

100 €

37 €

0,50 €

 1,00 €

173,80 €


Rybársky lístok                  Ročný          -    7,00 

                                        Trojročný     -   17,00 


Rybárske lístky vydáva príslušný obecný úrad v mieste bydliska žiadateľa.

V prípade cudzinca vydáva rybársky lístok obecný úrad v obvode ktorého sa cudzinec zdržuje.

Od poplatku sú oslobodené osoby do 15 rokov. Zdarma rybársky lístok vydá príslušný úrad.

Upozornenie - dieťa nemôže loviť bez platného rybárskeho lístka.
Ostatné poplatky:dospelí

mládež

deti

Zápisné

100,00 €

10,00 €

4,00 €

Členská legitimácia

           0,60 €

 0,60 €

0,20 €

Zákon

 0,70 €

 0,70 €

0,70 €

Stanovy

2,00 €

2,00 €


Brigáda

20,00 €Príspevky na odkúpenie pozemkov

5,00 €

5,00 €


Neodovzdaný prehľad o úlovkoch

20,00 €

20,00 €


Prestup z inej organizácie - príspevok na zarybnenie

50,00 €Miestny rybolovný poriadok

  0,50 €

  0,50 €

  0,50 €

Príspevok na sálu VČS

  0,50 €

  0,50 €


Zväzový rybársky poriadok

0,50 €

0,50 €

0,50 €Hosťovacie povolenie (pre členov SRZ):
dospelí a mládež

deti

denné

7,00 €

  2,00 €

týždenné

30,00 €


ročné

66,00 €

Rybárske lístky vydáva príslušný obecný úrad v mieste bydliska žiadateľa. V prípade cudzinca vydáva rybársky lístok obecný úrad v obvode, ktorého sa cudzinec zdržuje. Od poplatku sú oslobodené osoby do 15 rokov. Zdarma rybársky lístok vydá príšlušný úrad.

Upozornenie! Dieťa nemože loviť bez platného rybárskeho lístka.


Rybársky lístok:                

ročný

  7,00 €

trojročný

17,00 €