MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 
Prihlasovanie za nového člena 2019


Záujemca, ktorý sa chce stať členom SRZ sa prihlási osobne a hneď vyplní prihlášku, obdrží školiaci materiál a potom bude pozvaný na skúšky.Rozpis platieb pre členov MO-SRZ Hurbanovo - 2019Druh povolenky

Členská známka

Povolenka

Odkup pozemkov

prísp. - sála

tlačivá

Spolu

Muži, ženy od 18 rokov a dôchodcovia

Miestne

32 €

43 €

5 €

0,50 €

2,50 €

83,00 €

Zväzové

32 €

83 €

5 €

0,50 €

3,00 €

123,50 €

Mládež od 15-18 rokov

Študenti od 15-25 rokov 

Miestne

17 €

43 €

5 €

0,50 €

2,50 €

68,00 €

Zväzové

17 €

83 €

5 €

0,50 €

3,00 €

108,50 €

Deti od 6 r. - 15 rokov

Miestne


14 €0,50 €

14,50 €

Zväzové

24 €1,00 €

25,00 €

Deti od 3 r. - 6 r.

Miestne


 0 €0,50 €

0,50 €

ZŤP - vozičkári, nevidiaci, členovia na 80 rokov

Miestne

32 €

2 €

    5 €  

0,50 €

2,50 €

42,00 €

Zväzové

32 €

42 €

  5 €

0,50 €

 3,00 €

82,50 €
Rozpis platieb pre nových členov - 2019Druh povolenky

Členská známka

Povolenka

Zápisné

Odkup pozemkov

prísp. - sála

tlačivá

Spolu

Muži, ženy od 18 rokov a dôchodcovia

Miestne

32 €

43 €

100 €

5 €

0,50 €

2,50 €

183,60 €

Zväzové

32 €

83 €

100 €

5 €

0,50 €

3,00 €

224,10 €

Mládež od 15-18 rokov

Študenti od 15-25 rokov 

Miestne

17 €

43 €

10 €

5 €

0,50 €

2,50 €

78,60 €

Zväzové

17 €

83 €

10 €

5 €

0,50 €

3,00 €

119,10 €

Deti od 6 r. - 15 rokov

Miestne


14 €

4 €0,50 €

20,70 €

Zväzové

24 €

4 €1,00 €

31,20 €

Deti od 3 r. - 6 r.

Miestne


  0 €

4 €0,50 €

6,70 €

ZŤP - vozičkári, nevidiaci, členovia na 80 rokov

Miestne

32 €

2 €

100 €

    5 €  

0,50 €

2,50 €

142,60 €

Zväzové

32 €

42 €

100 €

 5 €

0,50 €

 3,00 €

183,10 €


Rybársky lístok                  Ročný          -    7,00 

                                        Trojročný     -   17,00 


Rybárske lístky vydáva príslušný obecný úrad v mieste bydliska žiadateľa.

V prípade cudzinca vydáva rybársky lístok obecný úrad v obvode ktorého sa cudzinec zdržuje.

Od poplatku sú oslobodené osoby do 15 rokov. Zdarma rybársky lístok vydá príslušný úrad.

Upozornenie - dieťa nemôže loviť bez platného rybárskeho lístka.
Ostatné poplatky:dospelí

mládež

deti

Zápisné

100,00 €

10,00 €

4,00 €

Členská legitimácia

           0,60 €

 0,60 €

0,20 €

Zákon

 1,00 €

 1,00 €

1,00 €

Stanovy

1,00 €

1,00 €


Brigáda

20,00 €Príspevky na odkúpenie pozemkov

5,00 €

5,00 €


Neodovzdaný prehľad o úlovkoch

20,00 €

20,00 €


Prestup z inej organizácie - príspevok na zarybnenie

50,00 €Miestny rybolovný poriadok

  0,50 €

  0,50 €

  0,50 €

Príspevok na sálu VČS

  0,50 €

  0,50 €


Zväzový rybársky poriadok

0,50 €

0,50 €

0,50 €

Nevyplnenie prehľadov

  5,00 €

  5,00 €Hosťovacie povolenie (pre členov SRZ):
dospelí a mládež


denné

10,00 €

  

týždenné

30,00 €


ročné

66,00 €