MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 
                                               


Organizačné pokyny 2018


Výročná členská schôdza:        03. 03. 2018 v kultúrnom dome Hurbanove, Námestie Konkolyho o 9:00


Termíny brigád:


Jarná brigáda       -     v mesiaci apríl 2018 - 14. apríla, 21. apríla, 28. apríla

                               16. júna 2018 - Bajč - INFO: 0908499762

Jesenná brigáda  -      v mesiaci september 2018 -  22. septembra - Hurbanovo 

                                             24. novembra 2018 - Martovce - INFO: 0905605795

                                             27. októbra 2018 - Bajč - INFO: 0908499762

Rybárske preteky:


1. mája 2018                pre dospelých a mládež od 7:00 - 11:00 - verejné preteky v love kapra

1. mája 2018                - pre deti od 13:00 - 16:00 - verejné preteky

5. mája 2018              - pre výbor a RS


Držiteľ povolenia odovzdá "Prehľad o úlovkoch" do 15. januára nasledujúceho roka. 

V prípade nedodržania termínu platí príspevok na zarybnenie vo výške vo výške 20 €. 

Ak vznikne rybárovi záväzok a rybár odmietne záväzok uhradiť - nebude mu vydané povolenie na rybolov (neodpracovaná

brigáda 20,00 € - príspevok na zarybnenie, na výkup pozemkov 5,00 €, neodovzdaný prehľad o úlovkoch 20,00 € - príspevok na zarybnenie, nevyplnený celoročný sumár úlovkov 5,00 € - príspevok na zarybnenie). Každý člen, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený základnou organizáciu najneskôr do 31. marca bežného roka. V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne, t.j. do 31. marca bežného roka, členovi zaniká členstvo v SRZ. Toto sa nevzťahuje na novo prijatých členov.dospelí

mládež

deti

Zápisné

100,00 €

10,00 €

4,00 €

Prestup z inej organizácie

50,00 €

 0,00 €

 0,00 €


Hosťovacie povolenia možno zakúpiť: v kancelárii MO-SRZ Kostolná 24, Hurbanovo (v úradných hodinách)dospelí

mládež

denné

7,00 €

2,00 €

týždenné

30,00 €


ročné

66,00 €
POZOR!


Je zakázané zakladanie ohňa mimo vyznačených ohnísk, stavanie prístreškov a búd z fólie.

Rybár je povinný udržiavať čistotu a je zodpovedný za stav lovného miesta. 

Dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie ustanovení bodu 2 § 6 Stanov rybárskeho zväzu . Pri zistení nedostatkov

bude voči člnovi zavedené disciplinárne konanie. 

Zákaz vjadzu motorových vozidiel na polostrovy - revír ŠTR Bohatá (veľké)

ŠTR Bohatá (malá CHAP) zákaz vjazd - doržiavať dopravné značenie.

Doporučená výbava (revír ŠTR Bohatá malé): podložka pod ryby, háčik bez protihrotu, dezinfekčný sprayPovolenky sa vydávajú v kancelárii MO-SRZ

Pondelok, streda         08:00-12:00        13:00-16:30

Piatok                        08:00-12:00        13:00-15:00


Miestna organizácia - Slovenský rybársky zväz, Kostolná 24, 94701 Hurbanovo


0918 259 755 - kancelária MO SRZ

0905 749 759 - vedúci "Rybárskej stráže"

0907 490 243 - hospodár 

email: srzhurbanovo@zoznam.sk

www.srzhurbanovo.sk