MO SRZ Hurbanovo
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo
 


Welcome to our site!
MOTTO: Keď chceš byť šťastný hodinu, opi sa, keď chceš byť šťastný rok, ožeň sa, keď chceš byť šťastný celý život, staň sa rybárom. Čínske príslovie

Ľudí online 


News

[Február 10, 2019]


Na Hlavnej stránke sú uložené editovateľné dokumenty na poukázanie 2% dane z príjmov pre MO SRZ Hurbanovo.


[December 28, 2018]


V časti "Miestny poriadok" sú uložené aktualizované organizačné pokyny, ceny povoleniek na rok 2019.


Výročná členská schôdza sa bude konať 09. 03. 2019 od 9:00 v mestskom kultúrnom stredisku Konkolyho Thege.


Prosím nezabudnite odovzdať do 15. 01. 2019 vyplnený prehľad o úlovkoch. 


POZOR: Nový zákon o rybárstve bude platný od 01.01.2019. Link je uložený v časti Miestny poriadok - Nový rybársky zákon 2019


[November 11, 2018]


Jesenné zarybnenie prebehlo nasledovne:


1. ŠTR Konkol - K3 - 1.000 kg

2. ŠTR Bohatá - K3 - 1.250 kg

3. ŠTR Vlkanovo I. (ex-chovný) - K2 - 550 kg

4. ŠTR Imeľ - K2 - 300 kg

5. ŠTR Konkol - Lieň 100 kg

6. ŠTR Nitra - Zubáč - 1.000 ks 


Petrov Zdar


[Júl 05, 2018]


Informácie a fotky z tohoročného zarybňovania sú uložené v časti Zarybnenie.


[Marec 23, 2018]


V časti Miestny poriadok - Dohody s ostatnými organizáciami sú uložené aktualizované informácie ohľadne zmeny lovných mier na revíre 2-2690 - Stará Nitra č. 1. 


[Marec 18, 2018]


V časti Miestny poriadok - Výbor 2018-2022 je uložený menoslov členov, ktorý sa úspešne dostali do výboru MO SRZ Hurbanovo na obdobie 2018-2022, všetkým srdečne gratulujeme. 


[Február 6, 2018]


V časti Miestny poriadok je uložený zoznam kandidátov do výboru SRZ Hurbanovo na obdobie 2018-2021. Dokument je k dispozícii aj v pdf verzia (Acrobat Reader)


V časti Hlavná stránka sú uložené aktualizované tlačivá na poukázanie 2% z dane z príjmov pre FO


[Január 12, 2018]


V časti miestny poriadok sú uložené aktuálne informácie ohľadne voľby nových kandidátov do výborov MO SRZ Hurbanovo, ktoré sa budú konať 03. 03. 2018.


[December 24, 2017]


POZOR!


Výnimka na skorší lov kapra, vrátane ostaných druhov rýb bez stanovenia individuálnej ochrany neplatí na revír č. 2-4221-1-1 Štrkovisko Vlkanovo I.


V časti Zarybnenie je uložený sumár zarybňovania v roku 2017, rozdelený na jednotlivé revíry a množstvo.


V časti Miestny Poriadok sú uložené aktuálne organizačné pokyny, rybársky poriadok, povolenky, povolenky INFO.


Výročná členská schôdza sa bude konať dňa 03. marca 2018


Lovu Zdrav


Prajeme všetkým našim členom veselé Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2018![Október 26, 2017]


Dňa 22. októbra bolo zahájené jesenné zarybňovanie na nasledovných revíroch Kapor K2 a K3


ŠTR Bohatá (veľké - 2-2990) - 1.100 kg

ŠTR Konkol (2-3500) - 1.000 kg


OZNAM: Otvorenie uvedených revírov bude dňa 11.11. 2016 t.j. v sobotu od 7:00 ráno.


Lovu Zdar 


[Jún 18, 2017]Dňa 01.07 - 02.07.2016 sa budú konať na revíri č. 2-2990-1-1 ŠTR Bohatá preteky v love sumca veľkého v čase od 17.00 hod do 7.00 hod.


Program pretekov:


1. 17.00 hod zahájenie a žrebovanie lovných miest

2. 17.30 hod príchod na stanovište

3. 18.00 hod - 19.00 hod - lov nástrahových rybiek

4. 19.00 hod - 7.00 hod - preteky

5. Pretekov sa zúčastňujú dvojčlenne družstvá (každý s dvoma prútmi) - možnosť zanášania a zavážania

6. Ukončenie pretekov o 7.00 hod

7. Vyhodnotenie - 7.30 hod


Vstupné: 10,00 hod na osobu


Informácie na telefónnom čísle - 0907490243 (hospodár - p. Kondelčík)


Prihlásiť sa môžete v kancelárii MO SRZ Hurbanovo do 24.06.2017 alebo na telefónnom čísle 0907490243


Preteky sú verejné, konajú sa za každého počasia. Každý pretekár zodpovedá sám za seba.


[Jún 18, 2017]


V časti "Galéria" sú uložené výsledky pretekov, ktoré sa konali dňa 01. mája 2017, spoločne s fotkami s podujatia. Za fotky ďakujeme p. Pekajovi.[Apríl 22,  2017]


V mesiaci marec a apríl sa zarybňovalo podľa nasledovného harmonogramu:


20.03.2017 - revír Žitava č. 1 (2-5600) - Kapor K1 - 100 kg

01.04.2017 - revír Žitava č. 1 (2-5600) - Boleň B01 - 1000 ks

19.04.2017 - revír Žitava č. 1 (2-5600), Kanál Vrbová (2-1010), Stará Nitra č. 2 (2-2700) - Šťuka rýchlená - 10.200 ks 


KAPOR K3: 13.04.2017


ŠTR Bohatá (veľké - 2-2990) - 2.500 kg

ŠTR Konkol (2-3500) - 2.000 kg

ŠTR Pavlov Dvor (2-3860) - 700 kg

ŠTR Vlkanovo II. (2-2810) - 600 kg

ŠTR Kotelnica (2-3520) - 200 kg


Fotky z jarného zarybnenia sú uložené do častí "Zarybnenie", za fotky ďakujeme p. Miglecovi.[Marec 15,  2017]


V časti Zápisnice je uložený Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala dňa 25. februára 2017.


[Január 23,  2017]


Dovoľte, aby sme Vás informovali o zmene zloženia výboru MO SRZ Hurbanovo - od 01. 01. 2017 bude zastávať funkciu vedúceho disciplinárnej komisie p. Gabriel Szomík. Pánovi Mikovičovi ďakujeme za odvedenú prácu vo výbore.


V časti Poukázanie 2% - 2016 - sú uložené aktualizované tlačivá potrebné na účely poukázania 2% z dane z príjmov za rok 2016. Tlačivá je možné editovať po stiahnutí a vyplniť.


V časti "Mapy revírov" je aktualizovaná mapa všetkých našich revírov, ktoré patria pod MO SRZ Hurbanovo, po kliknutí na link sa objavia na Google maps aplikácii.


[December 28,  2016]


V časti Miestny poriadok sú uložené všetky aktuálne informácie ohľadne lovu rýb na rok 2017 - t.j. organizačné pokyny 2017, Povolenky 2017, pravidlá lovu.


Dňa 25. februára 2016 sa bude konať Výročná členská schôdzka v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkoly-Thege v Hurbanove začiatkom o 9.00 hodine.


Program:


1) prezentácia od 8.00 - 9.00 hod.

2) Otvorenie

3) Voľba komisií (mandátová, návrhová)

4) Správa o činnosti výboru

5) Správa o hospodárení organizácie za rok 2016

6) Návrh rozpočtu na rok 2017

7) Správa Kontrolnej komisie

8) Plán úloh na rok 2017

9) Diskusia

10) Správa mandátovej komisie

11) Návrh na uznesenie

12) Záver


Tešíme sa na Vašu účasť, všetkých našich členov srdečne očakávame.


Výbor MO SRZ


[Október 24,  2016]


Dňa 22.10.2016 sa uskutočnilo jesenné zarybnenie nasledovne:


1. ŠTR Bohatá veľké - 1.000 kg kaprov K2

2. ŠTR Konkol - 1.000 kg kaprov K2


Okrem toho sa zarybňovalo zubáčom Z1 nasledovne:


1. ŠTR Konkol - 3.000 ks zubáč Z1

2. ŠTR Pavlov Dvor  - 2.000 ks zubáč Z1


Dňa 24.10.2016 t.j. dnes sa zarybňovalo karasom striebristým


1. ŠTR Bohatá veľké - 500 kg karasov

2. ŠTR Konkol - 500 kg karasov


OZNAM: Pozor, po jesennom zarybnení sa dočasne uzavreli nasledovné revíry: ŠTR Bohatá veľké a ŠTR Konkol. Otvorenie uvedených revírov bude dňa 12.11.2016 t.j. v sobotu od 7:00 ráno.


Lovu zdar![Júl 09,  2016]


V časti Zápisnice sú informácie ohľadne pretekov v love sumca veľkého, ktoré sa budú konať od 30. do 31.07.2016. Všetkých záujemcov srdečne pozývame...[Jún 04,  2016]


V časti Zápisnice sú uložené oficiálne výsledky tradičných pretekov, ktoré sa konali 01. mája 2016, všetkým účastníkom a najmä víťazom gratulujeme. 


[Apríl 12,  2016]


V časti Zápisnice je uložený návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala 20. 02. 2016. 


Dňa 02. 04. 2016 sa uskutočnilo jarné zarybnenie naších revírov z nasledovným harmonogramom: 


1. ŠTR Bohatá veľké - 2.000 kg kaprov

2. ŠTR Bohatá malé - revír CHAP - 100 kg kaprov

3. ŠTR Konkol - 2.000 kg kaprov

4. ŠTR Pavlov Dvor - 400 kg kaprov

5. ŠTR Vlkanovo II. - 400 kg kaprov

6. ŠTR Kotelnica č.1. - 100 kg kaprov


Celkovo sa nasadilo 5.000 kg kaprov, pomer K3 - 3.000 kg, K2 - 2.000 kg. 


Okrem toho boli ďalšie zarybnenia našich revírov nasledovne:


Úhor Monté - plôdik - 1 kg - cca. 6.000 ks - ŠTR Bohatá veľké

Šťuka severná - plôdik - 100.000 ks - Stará Nitra č. 2; 50.000 ks - kanál Vrbová; 50.000 ks - Žitava č. 1


Lovu Zdar!


[Marec 14,  2016]


V sekcii Miestny poriadok - časti Rybárske preteky sú uložené všetky potrebné informácie a program pretekov pre dospelých a deti, ktoré sa tradične budú konať 01. mája 2016. Všetkých členov a ich rodiny srdečne pozývame na revír štrkovisko Bohatá - veľké.


[Február 04,  2016]


Na hlavnej stránke - v časti "Poukázanie 2% z dane z príjmu" sú aktualizované dokumenty, na stiahnutie - je možné vyplniť v pdf údaje daňovníka, tým pádom uľahčiť zdĺhavé vypisovanie.


Touto cestou by sme chceli veľmi pekne poprosiť a osloviť našich členov, alebo sympatizantov (manželky, rodinu, atď) nášho zväzu, aby darovali 2% z dane, a tým podporili zarybňovanie našich revírov. 


Vďaka


[Február 02,  2016]


Organizačné pokyny na rok 2016


Výročná členská schôdza: 20. 02.2016

Jarná brigáda: 16., 23. 04. 2016

Jesenná brigáda: 17., 24. 09. 2016


08. 10. 2016 - Bajč

28. 11. 2016 - Martovce


Rybárske preteky:


01. 05. 2016:

od 07,00 hod. do 11,00 hod. pre dospelých a mládež -
verejné preteky

01. 05. 2016:

od 13,00 hod do 16,00 hod. pre deti - verejné preteky


07. 05. 2016 preteky pre výbor a RS 


Petrov zdar!


[Február 02,  2016]


Dňa 20. februára 2016 sa bude konať Výročná členská schôdzka v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkoly-Thege v Hurbanove začiatkom o 9.00 hodine.


Program:


1) prezentácia od 8.00 - 9.00 hod.

2) Otvorenie

3) Voľba komisií (mandátová, návrhová)

4) Správa o činnosti výboru

5) Správa o hospodárení organizácie za rok 2015

6) Návrh rozpočtu na rok 2016

7) Správa Kontrolnej komisie

8) Plán úloh na rok 2016

9) Voľba jedného kandidáta na Mimoriadny snem SRZ a jedného náhradníka

8) Diskusia

9) Správa mandátovej komisie

10) Návrh na uznesenie

11) Záver


Tešíme sa na Vašu účasť, všetkých našich členov srdečne očakávame.


Výbor MO SRZ


[Január 15,  2015]


Dňa 28. februára 2015 sa bude konať Výročná členská schôdzka v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkoly-Thege v Hurbanove začiatkom o 9.00 hodine.


Program:


1) prezentácia od 8.00 - 9.00 hod.

2) Otvorenie

3) Voľba komisií (mandátová, návrhová)

4) Správa o činnosti výboru

5) Správa o hospodárení organizácie

6) Návrh rozpočtu na rok 2015

7) Správa Kontrolnej komisie

8) Diskusia

9) Správa mandátovej komisie

10) Návrh na uznesenie

11) Záver


Tešíme sa na Vašu účasť.


Výbor MO SRZ


[Január 14,  2015]


Organizačné pokyny na rok 2015


Výročná členská schôdza: 28. 02.2015


Jarná brigáda: 11., 18., 25. 04. 2015


Jesenná brigáda: 19., 26. 09. 2015


10. 10. 2015 - Bajč


28. 11. 2015 - Martovce


Rybárske preteky:


01. 05. 2015 od 07,00 hod. do 11,00 hod. pre dospelých a mládež -verejné preteky, od 13,00 hod do 16,00 hod. pre deti - verejné preteky


08. 05. 2015 preteky pre výbor a RS 


[Február 27,  2014]

V časti Výbor sú zvolení členovia výboru MO SRZ Hurbanovo.


[Február 01,  2014]


Na hlavnej stránke v časti - Poukázanie 2% sú aktualizované tlačivá, platné pre rok 2014 na poukázanie dane z príjmov. Vopred ďakujeme všetkým našim členom, pokiaľ nám podarujú ich 2% z dane z príjmov. Peňiažky, ktoré takouto formou dostaneme, sa použijú na zarybnenie našich revírov.


Webstránka je optimalizovaná pre prehliadač Google Chrome, Operu a Mozilla Firefox.About this site     
                            

Miniaplikace                             

                 

MiniaplikaceAbout this site

Vyhodnotenie predošlej ankety


1. Preteky na lov sumca veľkého. Celkovo hlasovalo 71 respondentov. Najviac  ľudí hlasovalo na návrh, že by sa preteky konali na ŠTR Konkol - 48, na druhom mieste skončil revír Vlkanovo II, na treťom ŠTR Bohatá - veľké.


2. V prípade možnosti prispenia 2% z dane - celkovo hlasovalo 27 respondentov, z toho 16 ľudí by ponúklo čiastku na účely MO SRZ Hurbanovo, neprispeli by 3 ľudia, inej organizácii ponúknu 3 respondenti, 5  by nerobil daňové priznanie. Ďakujeme za účasť na ankete.